Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών - Ακαδημαϊκή Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Αρχική Σελίδα


Η εκπόνηση μιας διατριβής σε μεταπτυχιακό επίπεδο αποτελεί πρόκληση και στόχο μαζί για έναν φοιτητή, που θέλει να διευρίνει τους ορίζοντες της επαγγελματικής του αποκατάστασης, αξιώνοντας, παράλληλα με την αγορά εργασίας, μια ακαδημαϊκή θέση σε κάποιο τριτοβάθμιο ίδρυμα.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από μέλή συλλόγων αποφοίτων διδακτόρων διαφορών Πανεπιστημίων τόσο της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού, που παράλληλα με τις λοιπές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες, ασχολούνται ενεργά με την συγγραφή διατριβών αποκλειστικά μεταπτυχιακού επιπέδου.

Σε περίπτωση που είστε μεταπτυχιακός φοιτητής και είστε στη φάση διερεύνησης συνεργασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας μας στο 2107703225, εργάσιμες μέρες και ώρες. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κλείσουμε ένα ραντεβού στα γραφεία μας.


Διατριβές & Έρευνα


Εργασίες & Πτυχίο


Επικοινωνία & Κόστος

* Η Κοστολόγηση δεν αφορά σε Διδακτορικές Διατριβές