Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών - Ακαδημαϊκή Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Διδακτορικές Διατριβές | PhD


Η διδακτορική διατριβή αποτελεί την κορωνίδα της ακαδημαϊκής πορείας ενός φοιτητή. Ο τίτλος του διδάκτορα δηλώνει την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης πορείας σπουδών. Βασικές προϋποθέσεις της ακαδημαϊκής αυτής κατάκτησης, είναι αφενώς μέν το υψηλό φρόνημα του υποψηφίου διδάκτορα και η προσήλωση στο στόχο του, αφετέρου δε η ύπαρξη χρόνου και αντίστοιχης χρηματοδότησης. Όταν οι προαναφερθείς δύο (2) προϋποθέσεις συντρέχουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, έρχονται σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους και ως εκ τούτου η μία λειτουργεί εις βάρος της άλλης. Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα την δημιουργία του φαινομένου των "αιωνίων" υποψηφίων διδακτόρων και της ανεπιτυχούς εκπλήρωσης των στόχων τους.

Γνωρίζουμε σε εξαντλητικό επίπεδο τα συστατικά στοιχεία μιας επιτυχούς ακαδημαϊκής πορείας σε επίπεδο διδακτορικού και είμαστε σε θέση να παρέχουμε στον υποψήφιο διδάκτορα την απαραίτητη καθοδήγηση και οργανωση χρόνου που χρειάζεται. Στις επιστημονικές μας ομάδες, υπάρχουν επιστήμονες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τόσο θεωρητικών όσο και θετικών επιστημών.

Σε περίπτωση που έχετε βρεθεί σε αδιέξοδο με τις σπουδές σας και η συνεργασία με τον καθηγητή σας είναι πλέον δύσκολη, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δούμε τυχόν πιθανότητες συνεργασίας.Για ευννόητους λόγους τηρείται απόλυτη εχεμύθεια και για λόγους ασφαλείας δεν κρατάμε προσωπικά στοιχεία των πελατών μας τόσο στην τηλεφωνική όσο και στην ηλεκτρονική μας επικοινωνία.Διατριβές & Έρευνα


Εργασίες & Πτυχίο


Επικοινωνία & Κόστος

* Η Κοστολόγηση δεν αφορά σε Διδακτορικές Διατριβές